Aktuálne kurzy

Eva Kubincová

Narodila som sa na strednom Slovensku, žijem v Košiciach.

K svojej odbornosti som dospievala cestou vlastných zážitkov a prácou na sebe, pomocou odborných kurzov v prepojení so samoštúdiom. Súčasne som absolvovala rôzne, pre mňa zaujímavé spoločenské aktivity, ktoré sa zaoberali otázkami týkajúce sa ľudského potenciálu  siahajúceho za realitu racionálnej mysle. Napríklad, počas niekoľkých rokov  som sa zúčastňovala viac ako dvoch desiatok ****holotropných dýchaní či už na súši alebo vo vode. Na týchto podujatiach som si uvedomila, že mám v sebe vlohy, ktoré mi umožňujú neverbálnym spôsobom komunikovať s okolím. Táto vlastnosť sa mi postupne spontánne rozvinula a dodnes ju vo svojej dennodennosti prirodzene využívam. 

Všetky  moje doterajšie skúsenosti som zhmotnila vo svojej praxi, ktorej konkrétna podoba sa zrkadlí v aktivitách  pomenovaných ako: Žena prítomnosti ŽEPRÍ,  joga na spôsob Hatha jogy pre začiatočníkov, joga na spôsob Radža jogy pre pokročilých a Jogy plynulého pohybu a v špeciálnych kurzoch ako sú: Bráničné dýchanie, Panvové dno, Krok k sebe, Relaxačno regeneračný deň  RRDRelaxačno regeneračný víkend  RRV, Relaxačno regeneračný týždeň a Tanečná skupinová relaxácia. Súčasne vediem hodiny individuálnych cvičení.

Inšpirácia pre vznik  týchto aktivít prebiehala na pôde  „Centra osobného rozvoja a sebapoznania“ s názvom JERAN, ktorého základňou je občianske združenie  Združenie pre ekológiu človeka  a krajiny“ ZEČK. Toto centrum som založila v  roku 2003 a v ňom som organizovala rôzne podujatia: amatérske koncerty, prednášky, kurzy iných lektorov a vlastné kurzy. Aj v tejto prítomnosti tu naďalej prebiehajú pestré pravidelné i jednorazové aktivity.

Moja prax

Moje príspevky

Moja poznávacia a vzdelávacia činnosť:

1995 - 2008 ****holotropne dýchanie autorizovaných lektorov Gejzom M. Timčákom a Jankou Jablonskou, Košice, Bardejov, Praha, Kopná, na súši alebo vo vode *SPJ

1996 - súčasnosť Celoročný kurz jogy, Dušan Dugáček, SPJ

1999 - 2004 cvičiteľ jogy detí, SPJ

2002 - 2003 Joga Anubhava, Dr. Bhole, **SAJ

2000 - 2008 ***Savita joga SPJ, Košice, Praha, Kopná

2000 masér, Akadémii vzdelávania, Košice

2001 učiteľ jogy, Osvedčenie o kvalifikácii SAJ, Košice, Miškolc

2010 Pilates, osvedčenie Inštruktor I. stupňa Pilates medical, MUDr. Klenková Monika a MUDr. Kazimír Július, Bratislava

2013 Veľký kruh života s talianskou lektorkou Surya Cinzia Donnoli, Bratislava

2016 Aromaterapia: Čakrálna energetická aromaterapia a aromatická zostava podľa čínskeho princípu piatich elementov, Hana Tomášková, Košice


*SPJ Spoločnosť priateľov jogy

www.spj.saj.sk

**SAJ Slovenská asociácia jogy

http://www.saj.sk

***Savita joga 

http://ivosedlacek.com/savita-joga

http://www.jogaprezdravie.sk/zaklady-jogy/item/39-savita-joga

****holotropne dýchanie

      translate.google.sk/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.stanislavgrof.com/&prev=search

      cestacloveka.sk/2014/11/22/stanislav-grof-odlisna-psychiatrie-rozhovor-honza-rehak

      www.stanislavgrof.com